Take a fresh look at your lifestyle.

NHUM BIỂN QUÁN TIẾP TỤC TÌM KIẾM NGƯỜI THÂN

NHUM BIỂN QUÁN TIẾP TỤC TÌM KIẾM NGƯỜI THÂN

➡️ Nhân viên phụ bếp
➡️ Nhân viên tạp vụ
➡️ Nhân viên thu ngân
➡️ Nhân viên phục vụ
Công việc cần làm:
➡️ Thực hiện theo đúng chuyên môn tại vị trí ứng tuyển
Quyền lợi khi về nhà của Nhum biển Quán :
➡️ Lương cứng: Thỏa thuận tùy năng lực chuyên môn tại vị trí ứng tuyển , thu nhập mõi tháng từ 6.000.000 đồng/tháng trở lên ????????????
➡️ Được thưởng thâm niên hàng năm từ 20tr đến 40tr trở lên hoặc bằng hình thức cổ phần hoá với công ty ????????????
➡️ Được tự do sale cho công ty để kiếm thêm thu nhập hoặc thưởng chiếc khấu khi mời bạn bè đến trải nghiệm ????????????
➡️ Được thưởng Bảo hiểm theo quy định của pháp luật ????????????
➡️ Nghĩ phép theo chế độ hiện hành .
➡️ Đặc biệt không cần kinh nghiệm , người lao động được đào tạo chuyên môn và ưu tiên đề cử lên vị trí cao hơn trong sự nghiệp ????????????.
Liên hệ:
➡️ Điện thoại: Mr. Kiên – 0978.998.027
Bạn cũng có thể thích