Take a fresh look at your lifestyle.

Tuyển dụng: Làm việc tại khu Sonasea Villas and Resort Phú Quốc

Góc Tuyển dụng: Làm việc tại khu Sonasea Villas and Resort, TP. Phú Quốc

1. Giám sát dịch vụ

Yêu cầu: Nam từ 28-40 tuổi

2. Tổ Trưởng Kỹ Thuật

Yêu cầu: Kinh nghiệm 3-5 năm

3. Kỹ sư cây xanh

Yêu cầu: Có kinh nghiệm triển khai vườn ươm

4. Nhân viên Trạm xử lý nước thải

Yêu cầu: Kinh nghiệm 1-2 năm

5. Nhân viên bảo vệ

Yêu cầu: Nam từ 20-40 tuổi

Liên hệ:

Mr. Khoa – Trưởng Ban
Sdt: 0909.017.748
Bạn cũng có thể thích