Take a fresh look at your lifestyle.

CAFE KHOẢNG RIÊNG CẦN TÌM ĐỒNG NGHIỆP

CAFE KHOẢNG RIÊNG CẦN TÌM ĐỒNG NGHIỆP

1. Tổ trưởng tổ phục vụ – am hiểu ẩm thực
2. Pha chế / Thu ngân – có đào tạo nghề
3. Cây xanh
4. Bảo trì điện nước
5. Bảo vệ
6. Bảo trì mạng IT
Nếu ứng viên muốn tham dự xin mời đến phỏng vấn vào khung giờ
Buổi sáng : từ 10h- 12h
Buổi chiều : từ 14h- 16h
Địa chỉ : Số 78 đường 30/4, TT Dương Đông, Phú Quốc , Kiên Giang
Điện thoại  : 086 5383538
Bạn cũng có thể thích