Take a fresh look at your lifestyle.

Sim resort & coffe tuyển dụng

Sim resort & coffe tuyển dụng:

– 02 Nhân viên bán cafe.
– 02 Nhân viên buồng phòng.
Yêu cầu: Nữ
Ưu tiên: Khu vực Búng Gội, Bãi Ông Lang.
Quyền lợi:
– Lương cứng: 6tr/tháng.
– Bao ăn, ở.
Thời gian làm việc: 6h30 – 18h30.
Liên hệ: 0984 127 880
Số 7 Búng Gội – Cửa Dương – Phú Quốc.
Bạn cũng có thể thích