Take a fresh look at your lifestyle.

THÓC MUD BATH & SPA – Cà Phê Sóc Nâu

THÓC MUD BATH & SPA – Cà Phê Sóc Nâu

Vị trí:
• Nhân viên Spa: 5
• Nhân viên pha chế (có kinh nghiệm): 2
• Nhân viên phục vụ – Số lượng: 5
Thu nhập: Lương cơ bản + thưởng
Yêu cầu:
+ Không yêu cầu kinh nghiệm
+ Nhanh nhẹn, cầu tiến , có tình thần trách nghiệm, chăm chỉ, có tinh thần phát triển vị trí cao hơn.
Quyền lợi:
+ Bao ăn ở
+ Có thưởng chuyên cần
+ Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ
Địa chỉ làm việc: 350, Nguyễn trung Trực,Dương Đông, Phú Quốc.
Liên hệ chi tiết: 0916398739
Bạn cũng có thể thích